AanpakVisieNieuwsbrievenTarievenVacaturesReferentiesContact
Home

 

UW PERSONEELSPROBLEEM OOK ONZE ZORG

MAAKT VERANTWOORD PERSONEELSBELEID MOGELIJK

Het succes van een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Cheops verleent diensten op personeelsgebied aan het klein en middenbedrijf. Voor veel bedrijven binnen het MKB betekent het personeel vaak een zware post. Niet enkel als kostenpost maar ook door de grote hoeveelheid wetten en regels. Vaak ontbreekt het de ondernemer aan tijd en/of kennis om tot een goed personeelsbeleid te komen.
Cheops biedt deze bedrijven een oplossing. Op eenvoudige wijze wordt de jarenlange kennis en ervaring ingezet om ondernemers te adviseren en ondersteunen met personeelsvraagstukken. Samen met de werkgever komen we tot een optimaal en effectief personeelsbeleid.

Kenmerken voor onze organisatie zijn:

Senior HR-consultants met de volgende kenmerken: enthousiast, integer en efficiënt. Maar is ook: innovatief, creatief en gedreven. Lossen moeilijke problemen op en komen met alternatieven. Daar waar problemen zijn in staat zijn om dit ontwapender te maken, een goede mediator.
Ondernemer die dynamiek, inlevingsvermogen en een positieve inslag binnen brengt. Brengen mensen in beweging. Door sociaal karakter in staat om mensen te motiveren om beoogde doelstellingen te halen en veranderingen door te voeren. Brede ervaring in het begeleiden van organisaties om te vernieuwen en het managen van mensen, duidelijke focus op realisatie van de (project)doelen. Dit doen ze door goed te observeren welke vraagstukken er leven binnen een organisatie en daar een vertaalslag voor te maken naar inzetbare HR-instrumenten en het toepassen van diverse stijlen van leidinggeven.

Business Consultancy voor het opzetten en uitvoeren van complexe bedrijfsprocessen en veranderingen. Het bereiken van synergie tussen de verschillende projecten en zorgen voor blijvende resultaatsverbeteringen. Motiveren en stimuleren van personen binnen deze projecten om het beoogde doel te bereiken.
 
Programma manager voor het succesvol implementeren van HRM-instrumenten. Zorgt voor de aansluiting van de business en de mens. Heeft ervaring met de verschillende processen binnen een organisatie; verkoop, logistiek, warehouse, productie, onderhoud, service, financiën, personeelszaken en facilitaire dienst. Opereert op strategisch en tactisch niveau maar ook de dagelijkse gang van zaken zijn aan haar toevertrouwd: een allround hrm-er.
 
We hebben diepgaande kennis van en ervaring met verandertrajecten. In diverse branches zoals; Productie, ICT, Openbaar Vervoer, Zakelijke Dienstverlening, EMS, Detailhandel en logistiek.

Cheops personeelsdiensten
Van Tuyllaan 43
5481 RA Schijndel
T: +31 (0)6 536 246 31
F: +31 (0)847 232 297
M:
info@cheopspersoneelsdiensten  
 Home
Aanpak
Visie
Nieuwsbrieven
Tarieven
Vacatures
Referenties
Contact