HomeAanpakVisieNieuwsbrievenVacaturesReferentiesContact
Tarieven

 

Een functie op het gebied van P&O, ICT, Marketing en Facility Management bevat voor veel bedrijven onvoldoende werk c.q. geld om een medewerker op de functie aan te nemen. Ook de hoge kosten en risico's die personeel met zich mee kan brengen zijn een oorzaak dat veel bedrijven zoeken naar passende oplossingen. Cheops Personeelsdiensten kent die behoefte en biedt deze bedrijven flexibele oplossingen. Cheops Personeelsdiensten is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en verwerken van allerhande procedures en werkzaamheden op het gebied van personeel. Door middel van:
 • Helpdeskservice
 • Abonnementen op personeels- en verzuimadministratie en P&O-jaarplanning
 • Menukaart met uitgewerkte modules
 • Duidelijke vooraf vastgestelde prijzen
 • Het leveren van Maatwerk
 • Werken op regiebasis
Wij bieden kant en klare oplossingen, procedures en uitwerkingen op het gebied van personeelszaken. Wij zijn er op ingericht om op een hoog niveau, een personeels- en/of verzuimadministratie te voeren, waardoor er voor u als klant direct een kosten- en tijdsbesparing wordt gerealiseerd. Door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring en opgebouwd netwerk met daarnaast een procesmatige verwerking van de gegevens, kunnen wij snel, beheersbaar en controleerbaar, een personeelsdossier opbouwen en verwerken. Daarnaast kunnen wij door het systeem van de menukaart, welke worden geleverd tegen een scherpe prijs, duidelijk en snel zaken doen en weet u als klant precies hoeveel u waarvoor betaald. 

Helpdesk 
Onze organisatie heeft allround ervaring op het gebied van personeels- en organisatievraagstukken waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Om direct iemand in te huren of iemand te raadplegen met deze specialistische kennis is niet altijd mogelijk. Vaak loopt u tegen vraagstukken aan waarbij het praktisch en prettig zou zijn om hiervoor een vraagbaak te gebruiken zodat u efficiënt en effectief kunt reageren enproblemen kunt voorkomen. Door een helpdeskservice bij ons af te sluiten voor de periode van 1 jaar heeft u de mogelijkheid om ons onbeperkt te raadplegen.  

Abonnementen
Een abonnement sluit u af voor een onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden. Een abonnement wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden. Ook is een combinatie van abonnementen mogelijk of een totaalpakket voor alle drie de modulen.

Abonnement basis personeelsadministratie : In dit abonnement zit uw basis personeelsadministratie, overzichten personeel en registratie ziekte, vakantie en vrije dagen. Tevens een maandelijks spreekuur voor directie/management. 
Abonnement ziekteverzuim: In dit abonnement zitten de standaard te nemen stappen inzake registratie ziekmeldingen, met de daarbij noodzakelijke administratie, communicatiemomenten en correspondentie richting Arbodienst, UWV en werknemer. 
Abonnement module hrm: In dit abonnement zit de P&O jaarplanning de standaard onderdelen zijn: Benchmark salaris/salarishuis, Opleidingsplan, Personeelshandboek, Ondersteuning functionering- en beoordelingsgesprekken: voorzien van tools- en tips welke noodzakelijk zijn voor de gesprekken, uitwerken van notities en opstellen van een naslagwerk voor het personeelsdossier (2 a 3 per jaar), functieprofielen, Opstellen Arboplan, RI&E,Verzuimprotocol en tot slot een Strategisch overleg met Directie/Management waarin de doelstellingen van de organisatie worden besproken en een vertaalslag gemaakt naar activiteiten en doelstellingen HR-beleid komend jaar. 

Menukaart
Een module van de menukaart sluit u af voor een dienst of een service welke u op dit moment nodig heeft op het gebied van personeelszaken, geen verdere verplichtingen.  

Werving per functie:
 • Opstellen van jobprofiel/advertentie;
 • Voorstel inzake mogelijkheden van werving/plaatsing advertentie
 • Plaatsing op vacaturesites
Selectie per functie:
 • Behandeling/beoordeling binnengekomen cv’s;
 • 1ste selectie ter bespreking;
 • Verzorging van uitnodigingen voor sollicitatiegesprek;
Mocht u het sollicitatiegesprek door Cheops willen laten voeren, rekenen wij kosten per gesprek. 

Aanname per functie:
 • Contractonderhandelingen;
 • Bespreken voorstel;
 • Uitwerken van voorstel en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Verzorging van het benodigde papierwerk inzake personeelsadministratie.
Beoordeling- en/of functioneringsgesprekken kunt u ook door Cheops laten voeren. Hiervoor wordt een vast bedrag per gesprek gerekend waarbij rekening wordt gehouden met de voorbereidingstijd. 

Langdurig verzuim per werknemer:
 • Dossiervorming;
 • Opstellen plan Werkgever / Werknemer;
 • Verzorging van het benodigde papierwerk inzake Reïntegratie/UWV
 Ontslag dossier en het ontslaggesprek:
 • Voorbereiding vanuit dossier, casestudie;
 • Advisering met betrekking tot beëindiging;
 • Contacten met partijen zoals advocaat en uwv;
 • Schriftelijke bevestigingen en uitwerking voorstel.
Maatwerk
Mocht uw behoefte op het gebied van personeelszaken zich niet bevinden tussen bovengenoemde, neemt u dan contact met ons op en wij kijken graag samen met u naar een passend stuk Maatwerk. 

Regiebasis
Mocht u geen gebruik willen maken van de abonnementen of de Menukaart maar de inzet van Cheops op basis van regie willen uitvoeren, dan wordt er vooraf een tarief afgesproken.

Alle prijzen in offertes zijn exclusief 21% BTW. Binnen een straal van 15 km wordt geen reiskostenvergoeding in rekening gebracht, daarbuiten geldt een reiskostenvergoeding a  €0,50 per km.


Home
Aanpak
Visie
Nieuwsbrieven
Tarieven
Vacatures
Referenties
Contact